Jak uvádí vrchní strážník Jiří Stuna, pořízení radaru bylo především preventivní záležitosti. Už po několika týdnech došlo ve městě ke značnému uklidnění dopravy. Skutečská radnice koupila toto zařízení za zhruba půl milionu korun.