„Noví sousedé se starají o rozruch v obci. Nezajištěný pes napadající kolemjdoucí a cyklisty, zneprůjezdňování obecní cesty, neoprávněný odběr vody ze hřbitova, hlasitá hudba a křik, překládání kovového odpadu v nočních hodinách, to je hrubý výčet nových starostí zbožnovských občanů a tím i naší městské policie,“ vysvětluje vrchní strážník MP Skuteč Jiří Stuna.

„V noci nemůžeme spát, dělají hluk. Nikdy jsme barák nezamykali, teď musíme zamykat i branku,“ rozčilují se podle jeho slov místní obyvatelé.

Strážníci proto v rámci svých možností posílili noční hlídkovou činnost v této obci. Přestupky řeší na místě nebo je předávají přestupkové komisi. „Postihovat lze konkrétního pachatele za konkrétní prokázaný skutek, nikoli početný kolektiv,“ dodává vrchní strážník Jiří Stuna na závěr.