„Nevpouštějte je do bytu, žádné dokumenty jim neukazujte a nic nepodepisujte. Vůbec se s nimi nebavte,“ varovala veřejnost městská policie.