Podle soudce konkrétní pachatel zůstává skryt, důkazy totiž neumožnily prokázat, kdo dítěti zranění způsobil. Soudce tak muže zprostil obžaloby, žena dostala podmínečný trest.

Soudu se podařilo rozklíčovat pouze jeden z případů, kdy se s dítětem zacházelo hrubě. Matka je podle soudu vina z toho, že dítě v listopadu 2019 po hádce hodila proti manželovi. Třicetiletý muž se podle obžaloby pohádal se svojí o dva roky starší manželkou a chystal se odejít do práce.

„Stáli jsme v ložnici asi jeden metr od sebe, že chci odjet, ji rozčílilo. Já jsem jí řekl, ať mi dítě dá, když je agresivní,“ popsal situaci obžalovaný L. Ž. Žena v tu chvíli vzala dvouměsíčního chlapce do rukou a se slovy „Tak si ho vem!“ jej silou hodila proti manželovi.

Ilustrační snímek
Trauma ze zneužívání dívka popsala ve svém deníku. Otčímovi teď hrozí deset let

Soudní spis také uvádí, že muž dítě v poslední chvíli před dopadem na zem zachytil a zamezil tak vzniku vážnějšího poranění. Podle spisu se na tělíčku miminka nacházela i další četná poranění. „Svým jednáním společně způsobili nezletilému zranění spočívající v otoku rtu, krevních podlitin na zádech, drobné oděrky v obou dlaních, zlomení klíční kosti, dvou žeber a další zranění,“ uvedla obžaloba.

Za to soud ženu odsoudil k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců. Výkon trestu se podmíněně odkládá na zkušební dobu tří let. „Dopustila se jednání, které bezprostředně směřovala k tomu, aby jinému ublížila na zdraví. A takový čin spáchala na dítěti mladšímu 15 let, avšak k jeho dokonání nedošlo. Tím ale spáchala pokus přečinu ublížení na zdraví,“ řekl soudce Jan Šlosar.

Soudce při rozsudku přihlédl i k výroku státního zástupce, který navrhl mírnější tresty. „Prokázání jednotlivých útoků a týraní není zcela zřejmé. Nevíme, kdo způsobil jednotlivá zranění,“ doplnil státní zástupce Jan Vodička.

Podezřelí z únosu zadrženi
Dva kumpáni unesli muže a utýrali ho ve sklepě domu u Litomyšle. Tělo se nenašlo

Roli při verdiktu hrály také polehčující okolnosti. „Soud má za to, že varianta, že by oba obžalovaní věděli a byli svědky týraní dítěte ze strany druhého se jeví jako nepravděpodobná,“ dodal Šlosar s tím, že oba rodiče s dítětem navíc pravidelně navštěvovali dětskou lékařku.

Rodiče vinu odmítají

Že by novorozené dítě týrali, jak jim kladla za vinu obžaloba, manželé odmítají. Matka dítěte se ze soudního jednání nechala omluvit. Obžalovaný v úterý k soudu přišel, ale požádal, aby dále jednal i bez jeho přítomnosti.

Podle jejich předchozích výpovědí za poranění mohlo zalehnutí dítěte, které s nimi spalo v posteli. Další zranění měl muž dítěti způsobit, když se následně snažil chlapečka resuscitovat.

Adam skončil po operaci ve vigilním kómatu
Krajský soud potvrdil rozsudky v případu Adámka Vyčítala a Pardubické nemocnice

To ale před soudem vyloučila dětská lékařka. „Považuji za málo pravděpodobné, že by takhle došlo ke zlomení žeber,“ uvedla soudní znalkyně Hana Hrstková. „Žebra u takto malého dítěte jsou velice pružná, pouhé zalehnutí by taková zranění podle mě nezpůsobila,“ řekla lékařka, podle níž dítě netrpělo žádnou vrozenou nemocí.

Soudní znalkyně, která mimo jiné posuzovala zdravotní stav dítěte, navíc podle svých slov nechápe proč by si rodiče v takovém případě nezavolali lékařskou záchrannou pomoc.

Václav Špaček u soudu
Partnerku zavraždil sekáčkem na maso. Muž z Lanškrouna dostal výjimečný trest

Další soudní znalci z oborů psychologie a psychiatrie uvedli, že zacházení s dítětem bylo ze strany rodičů neadekvátní. Oba rodiče navíc označili za nevyzrálé. Chlapce nyní vychovávají jeho prarodiče.

Obžalovaní i státní zástupce se proti rozsudku mohou odvolat k Vrchnímu soudu v Praze.

Záznam z rozsudku

OBŽALOVANÝ… se zprošťuje obžaloby… pro skutek spočívající v tom, že v přesně nezjištěném období, nejpravděpodobněji od narození nezletilého xxx, tj. ode dne xxx do xxx (den přijetí k hospitalizaci xxx v nemocnici) v bytě na adrese xxx, okres xxx, při zajišťování každodenní péče o nezletilého xxx společně se xxx obžalovanou, přestože byli srozuměni, že se jedná o novorozence a následně kojence s křehkou tělesnou konstitucí, kdy s ohledem k jeho věku je dána zvýšená potřeba péče o jeho osobu, přesto opakovaně přinejmenším spontánně společně působením násilím proti jeho tělu, konkrétně blíže neurčeným jednáním proti obličeji, nejpravděpodobněji údery, dále proti ústům, nejpravděpodobněji stištěním obličeje a zakrytím obličejových otvorů, a dále proti pravé části hrudníku, proti levé klíční kosti a proti ruce nezletilého, a dále opakovaným silným držením i stištěním těla v oblasti hrudníku či obličeje, tímto svým jednáním společně způsobili nezletilému xxx, narozenému xxx, trvale bytem xxx, současně bytem xxx (u xxx xxx), zranění spočívající v otoku rtu, krevních podlitinách v pravé části obličeje, plošné krevní podlitině v levé části obličeje, v drobných krevních podlitinách na zádech, v drobných oděrkách v obou dlaních, ve zlomenině levé klíční kosti staršího data, zlomenině V. a VI. žebra vpravo, drobných tečkovitých krevních výroncích pod jazykem a v celkovém neprospívání kojence, přičemž zjištěná poranění u nezletilého vzhledem ke své vícečetnosti, charakteru, lokalizaci, k různému stáří a mechanismu vzniku ve své kombinaci spolu ještě s dalšími nálezy naplňují znaky fyzického týrání dítěte a představují hrubé a nevhodné zacházení s dítětem ve smyslu tzv. syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (tzv. syndrom CAN), přičemž poranění a nálezy u osoby nezletilého s ohledem na dobu počátečního vzniku jednotlivých poranění, jejich navazující opakovanost, celkovou délku trvání stavu, nevhodné zacházení a manipulaci s nezletilým i nedostatečné prospívání vykazovala po delší dobu trvající poruchu zdraví, tedy těžkou újmu na zdraví, v němž byl obžalobou shledáván zločin týrání svěřené osoby podle § 198 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, 

neboť nebylo prokázáno, že tento skutek spáchal obžalovaný.

OBŽALOVANÁ dne 12. 11. 2019 konkrétně v přesně nezjištěné době kolem 18:00 hod. v ložnici jejich bytu na adrese xxx po slovní rozepři s xxx obžalovaným, který jí oznámil, že se nyní nemůže postarat o xxx – nezletilého xxx, narozeného xxx, jelikož musí odjet do práce, tak oibžalovaná po těchto slovech nezletilého vzala do rukou a se slovy „tak si ho vem“ jej silou hodila na vzdálenost jednoho metru proti xxx obžalovanému, ten jej v poslední chvíli před dopadem na podlahu zachytil, přičemž v případě, že by došlo k pádu na podlahu, hrozil by vznik zlomeniny lební klenby, poranění páteře, poranění nitrolebního, zhmoždění mozku či krvácení do mozku.

TÍM SPÁCHALA

- pokus přečinu ublížení na zdraví podle § 21 odst. 1 k § 146 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku