Toho se měl Benedikt Č. ze Znojma dopustit podle chrudimského státního zastupitelství tím, že v červenci 2005 neoprávněně nabídl ke koupi předem částečně pokácené nebo nařezané stromy v lesním porostu v katastru Rváčova u Hlinska, a to za dohodnutou kupní cenu 50 000 korun. Učinil tak přesto, že jako vlastníkovi uvedeného pozemku mu bylo zakázáno s ním podle příkazu soudního exekutora jakkoliv nakládat. Exekuce v jeho případě nabyla totiž právní moci.

Obžalovaný Benedikt Č. už v přípravném řízení svoji vinu odmítal. Tvrdil stále, že uvedenou smlouvou sledoval pouze správu zmíněného lesa, na kterou se exekuce údajně nevztahuje. Sporné stromy byly podle něj napadeny kůrovcem nebo poškozeny větrem a bylo je prý nutné vytěžit.

Žalobce však považuje tuto verzi za ryze účelovou. Stejného mínění byl i zdejší soud, který přihlédl rovněž k předloženým důkazům. Uznal proto v nepřítomnosti Benedikta Č., který se k hlavnímu líčení vůbec nedostavil, vinného ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a poslal ho na dva roky do vězení s dozorem. Zároveň mu uložil za povinnost zaplatit peněžitý trest ve výši 50 tisíc korun.

Státní zástupce byl s tímto verdiktem naprosto spokojen a vzdal se na místě práva na možné odvolání. Benedikt Č., jelikož byl nepřítomen, má ještě možnost se proti němu odvolat písemně. Rozsudek okresního soudu tak dosud nenabyl právní moci.