„Děkuji osudu, že se tehdy nic nestalo. V obci se v tu dobu v noci nesvítilo a když pomyslím, že ženy jezdí na kole do kravína dojit časně ráno potmě, mohlo dojít k tragédii. Kolo vjede do nezakrytého kanálu a za následek to má vážný úraz nebo to nejhorší: smrt,“ říká Luboš Netolický.

Kanálové poklopy se na počátku listopadu neztratily jenom v Rosicích. Zřejmě organizovaná banda jich ukradla osm v nedalekých Jenišovicích a „navštívila“ i Luži a další obce. Okamžitě jsme začali hledat výrobce plastových mříží, abychom je mohli ihned instalovat a odvrátili tak nebezpečí úrazů. Koupili jsme je nakonec v Jaroměři za šestačtyřicet tisíc korun. Plast má stejné vlastnosti jako litina, i životnost je podobná. Má pro nás hlavní výhodu – nikdo mříž z tohoto materiálu neukradne, nemá proč,“ pokračuje Netolický.

Rosický starosta není příznivcem nějakých legislativních změn. Rád by vyzval slušné lidi, a to včetně pracovníků výkupen druhotných surovin, aby začali přemýšlet a uvědomili si, že jde o vážný problém, který bude narůstat. „Budu–li pracovat ve sběrně a přiveze tam někdo litinové poklopy od kanálu, mohu přece výkup odmítnout. Musí mi být jasné, že podporuji trestný čin,“ diví se starosta přístupu některých sběren.

Přidává závěrem velmi překvapivé tvrzení – může orgánům činným v trestním řízení pachatele označit. „Vím, kdo to udělal. Vím také, že to nebyl poslední takový skutek a tyto krádeže pokračují dál,“ uzavírá Luboš Netolický.

Jak se bránit proti krádežím kanálových poklopů? Změnou zákona nebo opatrnějším přístupem sběren k výkupu kovů? Diskutujte v diskuzi (pod článkem).