Když se na ně obrátil operační důstojník Policie ČR s žádostí o spolupráci, hlídka uprchlíka nalezla v ulici Čs. armády. Následně jej převezla zpět do nemocnice, kde byl předán personálu oddělení traumatologie. Několik hodin na to začali hledat dalšího pacienta na útěku – tentokrát to měl být muž s krvavým zraněním na bradě, toho se ale najít nepodařilo.