Přímo v domě, kde bydlela oznamovatelka, pak hlídka zastihla dva muže, jednoho z Ostrova a z druhého z Hlinska, kteří se dopustili přestupku, a to konkrétně porušení vyhlášky města zakazující podomní prodej na území města. „Z tohoto důvodu byla věc sepsána a předána k dořešení na Přestupkovou komisi při MěÚ Chrudim,“ uvedli strážníci.