Dopravní policisté nyní žádají svědky uvedené události, aby se přihlásili s informacemi a pomohli jim záležitost objasnit. Telefonovat mohou na číslo 974 572 251 nebo na bezplatnou linku 158.