„Ještě týž den večer sochu předal policistům. Tři muži zákona měli co dělat, aby ji bez poškození přenesli do policejní budovy. Ukázalo se, že její váha je 108,9 kilogramů s výškou 108 centimetrů,“ uvedla mluvčí policie Eva Maturová.

Poctivému kupci patří dík za jeho pohotovou reakci. Majitel, kterému byla socha odcizena, se už může těšit na to, že se tento exemplář vrátí na své místo. Jaká je skutečná hodnota díla, to by měl určit odborný posudek znalce. Nevylučuje se, že výše škody se navýší, ale obviněný nemusí mít strach, že by její hodnotu měl finančně kompenzovat. Díky poctivosti nic netušícího kupce několikatisícová škoda původnímu majiteli nevznikla, ale v trestněprávní rovině se její krádež zajisté neodkládá, o vině a výši trestu za krádeže, porušování domovní svobody a nebezpečné vyhrožování bude rozhodovat soud.