V rámci právě probíhající revitalizace hlineckého Betléma je kromě úprav veřejných prostranství prováděna také pokládka některých inženýrských sítí. „Největší škodu nám zloději provedli tím, že většinu takto přerušených kabelů musíme napojovat. Škodu jsme předběžně vyčíslili na 20 tisíc korun. Deset tisíc korun na materiálu a 10 tisíc korun připadne na práci,“ dodává bezprostředně u místa poškozených kabelů ředitel společnosti Elter Jaroslav Škroch.
Lapkové si museli počínat zvlášť obezřetně. Klubko stočených kabelů bylo opřené pod bytovým domem v Čelakovského ulici. „Žádný hluk jsem tentokrát neslyšel,“ říká Hlinečák František Klaudinger na jinak rušné ulici přiléhající k nedalekým nočním podnikům.

„Zatím tady byla jen městská policie. Škodu má během dne prošetřit Policie ČR,“ uzavírá nepříjemnou situaci Jaroslav Škroch. (rl)