„Miluju Kačku a nikoho jinyho,“ dozví se teď například návštěvník, který zavítá do prostoru, který je jinak z velké části zaplněn kvetoucími růžemi. Kousek opodál se pak nacházejí i nápisy obsahující slova, jež není možné v tisku publikovat. „Veškeré poškození jsme zadokumentovali a věc předáváme k dalšímu šetření Policii ČR, neboť v tomto případě jde o trestný čin,“ řekl vrchní strážník chrudimské městské policie Lukáš Dvořák.

Podle chrudimského mluvčího Policie ČR Jiřího Tesaře bude uvedený případ vandalství pravděpodobně klasifikován jako poškození cizí věci. Trestní zákoník hovoří o takovýchto záležitostech jasně: „Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok,“ uvádí se v něm.