Oznamovatel jim řekl, že neznámý pachatel poškodil jeho zaparkovaný automobil ostrým předmětem učinil rýhu přes pravý bok vozidla. Jelikož způsobená škoda na automobilu nepřesáhne částku pět tisíc korun, strážníci celou událost zadokumentovali a pořídili fotodokumentaci. Pokud se během šetření hlídce nepodaří zjistit osobu možného pachatele přestupku proti majetku, bude celá věc postoupena k dořešení přestupkové komisi při Městském úřadu v Chrudimi.

Týž den byli strážníci telefonicky požádáni o asistenci při přepravě pacientky z místa jejího bydliště v Topolské ulici do Chrudimské nemocnice. Hlídka se dostavila ke konkrétnímu domu, kde pomohla zdravotníkům s transportem ženy do sanitního vozu. Poté strážníci z místa odjeli. V odpoledních hodinách byla hlídka opět přivolána na místo, kde tentokrát poskytla pomoc při přepravě pacientky do jejího bytu.