„Odcházím dohodou,“ potvrzuje Roman Červenka, který zastával funkci vrchního strážníka městské policie jedenáct let. Za rozvázáním pracovního poměru by mohlo stát jeho vzdělání, které není ukončeno maturitou. „To s tím nemá nic společného. Ostatně nikde není psáno, že by měl mít vrchní strážník ukončené středoškolské vzdělání,“ zdůrazňuje Červenka. Tuto spekulaci odmítá i starosta Jan Čechlovský. „Vzdělání v tom roli nehraje,“ tvrdí starosta.
Červenkovu práci bude prozatím zastávat jeho dlouholetý zástupce Josef Kudrnka. Jak dlouho tento stav potrvá, není dosud známo. „Bude to do doby, než se o vrchním strážníkovi definitivně rozhodne,“ dodává starosta Čechlovský.

Roman Červenka sundává uniformu po šestnácti letech. Tři roky pracoval jako ostraha osob, poté byl u Městské policie v Týništi nad Orlicí. V Chrudimi se zúčastnil výběrového řízení a vyšel z něho vítězně. „Zklamaný nejsem. Každý, kdo chce tuto práci dělat, si musí uvědomit, že to není možné do konce života,“ komentuje odchod z veřejné funkce Roman Červenka.

Komentář šéfredaktora Chrudimského deníku Romana Zahrádky k odchodu Romana Červenky naleznete v rubrice "K věci".