Podle mluvčí východočeské policie Lenky Burýškové hlavním důvodem pro vybudování těchto místností bylo nepoškozovat dítě jako oběť či svědka trestné činnosti a zmírnit jeho trauma z prožité události. „Tyto místnosti, jejichž cílem bylo vybudovat prostředí zásadně se odlišující od tradičních policejních kanceláří, jsou využívány při vyšetřování závažné trestné činnosti, jako je pohlavní zneužívání, znásilnění, svádění k pohlavnímu styku a podobně.

Komunikace v těchto prostorách probíhá diskrétně a ohleduplně s cílem co nejvíce zmírnit u dítěte prožitý nepříjemný zážitek,“ uvedla mluvčí.

Při výslechu závažné trestné činnosti páchané na dítěti bývají výslechu nezřídka přítomni policista, psycholog, zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí, státní zástupce, soudce a obhájce. S tímto faktem souvisí také pojem „sekundární viktimizace“ (druhotné zraňování a vystavování dítěte nadbytečné psychické zátěži v průběhu vyšetřování), kam lze řadit například opakované výpovědi před různými lidmi, čemuž se lze při využití výslechových místností vyhnout. Počet osob, nutně přítomných u výslechu, tak lze vhodnými prostorami a technikou (tzn. audio a video přenosem do jiné místnosti) eliminovat na minimum. Přitom výpovědní hodnota oběti nebo svědka zůstává zachována i pro účely pozdějšího řízení před soudem.

„Neformální prostředí dětské výslechové místnosti navíc umožňuje policistům kdykoliv výslech přerušit a nechat dítěti možnost oddychu v příjemném prostředí,“ podotkla Burýšková.

Ve výslechové místnosti nechybí kromě hraček také speciální loutky Jája a Pája, využívané zejména v souvislosti s trestnou činností mravnostního charakteru. „Prostřednictvím spontánní hry s loutkami dítě lépe navazuje osobní kontakt jak s policistou, tak s jiným odborníkem, lépe vyjádří děj události, který není například schopné vyjádřit slovně. Výslech se tak stává méně traumatizujícím zážitkem, což je i cílem tohoto projektu, stejně jako maximální ochrana dětských práv a zřetel na dětskou psychiku,“ řekla Burýšková.

Podle mluvčí východočeské policie výslechové místnosti neslouží jen dětem. Jsou vhodné i pro některé dospělé oběti trestných činů, například pro znásilněné ženy, v jejichž případě mnohdy trauma prožité události vyžaduje jiné prostředí než strohou policejní výslechovou místnost. V těchto prostorách se policistům osvědčilo vyslýchat také osoby s duševními a jinými potížemi,“ dodala mluvčí.