"Lidé si zřejmě neváží svého okolí. Jak jinak by se dalo vysvětlit počínání neznámého člověka, který si odnesl část z trsu nádherně modře kvetoucích kosatců sibiřských z louky u Libáně. Tyto kosatce kvetou hned vedle hlavní silnice a jejich modrá barva přímo na okraji louky září. Zřejmě tak přilákala i nějakého pseudozahrádkáře, který si část bohatě kvetoucího trsu protizákonně přivlastnil," uvedl k nálezu František Bárta ze Správy CHKO železné Hory. "Kosatec sibiřský patří mezi silně ohrožené druhy, a ač je dík péči majitele pozemku na této louce několik desítek kusů tohoto druhu neznamená to, že by si jej kdokoli mohl svévolně odnášet. Takový člověk se vystavuje dosti citelnému postihu, ale ještě horší je, že mu odnesené rostliny jen velmi těžko doma na zahrádce znovu vzejdou," dodává Bárta.

Kosatec sibiřský (Iris Sibirica L.)

Rozšíření: Evropa, mírná Asie, u nás se vyskytuje roztroušeně až vzácně.
Ekologie: Roste na vlhkých slatinných a rašelinných loukách, v mokřinách, v pásmu od nížiny až do podhůří.
Popis: Vytrvalá bylina, geofyt, 50–120 cm vysoká, lodyha přímá, oblá, stejně dlouhá nebo delší než listy, přízemní listy 2–10 mm široké, květy nevonné, vnější okvětní cípy modré až modrofialové, kvete od května do června.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je kosatec sibiřský zařazen do kategorie ohrožených druhů naší květeny (C3), zákonem je tento druh chráněn jako silně ohrožený (§2).

Zdroj: www.botany.cz