Z obvyklých deseti až patnácti uchazečů navíc drtivá většina ztroskotá po absolvování povinných psychotestů. Město má potíže i s náborem dalších zaměstnanců.

„Průměrná republiková mzda ve veřejné správě přesahuje 25 tisíc korun, v Chrudimi je to však 21 400 korun,“ upřesňuje Hana Vránová, vedoucí finančního odboru zdejšího městského úřadu.

Uvedená mzda je dosaženo až po započítání případného osobního ohodnocení nebo příplatků za vedení. Na tyto mzdové složky však nemají zaměstnanci během prvních tří měsíců nárok. „Stává se, že do nových zaměstnanců investujeme nemalé částky za nezbytná školení a oni pak třeba ještě ve zkušební době odcházejí, protože si seženou finančně lépe ohodnocenou práci,“ doplňuje Vránová. Žena se netají s tím, že doufá ve zlepšení situace paradoxně právě kvůli očekávané hospodářské recesi a propouštění v podnicích.

Na trhu bude prostě více zájemců o práci. Radnice zároveň navrhuje i navýšení mzdových prostředků pro městské zaměstnance. „nynější plat strážníků neodpovídá tomu, o jak náročné zaměstnání se jedná,“ potvrzuje chrudimský starosta Jan Čechlovský. „Proto navrhujeme mzdové navýšení pro strážníky a pro ostatní zaměstnance města ve výši 13 procent,“ dodává starosta.