Firma se dopustila ohrožení a poškození životního prostředí v lesích tím, že během loňského roku nezákonně těžila ve svých lesích v okolí Poličky, Hlinska a Trutnova. Pokuta je pravomocná. Případem se zabývá i policie.

Nezákonné těžby společnost zadala a organizovala od května do prosince 2011 v šesti lokalitách. Při těžbách vznikly holoseče o výměře téměř deseti hektarů, vytěženo při nich bylo asi 4200 metrů krychlových dříví.

Na případ upozornila radnice Hlinska, když zaznamenala podezřelý převod lesa lokalitě Chlum u Hlinska. Firma I.L.C. jako nový vlastník tam pak začala těžit dřevo bez náležitého povolení úřadů a bez vědomí odborného lesního hospodáře. ČIŽP kromě pokuty vlastníkovi lesa uložila i menší pokuty lidem, kteří dřevo káceli a dopravovali.

V celé republice

Těžby měly podle inspekce v některých lokalitách charakter trestného činu, protože limit pro holoseč ve výši jednoho hektaru přesahovaly až trojnásobně.

„Bylo zjištěno, že vše má na svědomí jedna a ta samá osoba, která již v letech 2009 a 2010 organizovala nezákonné těžby na celém území ČR," uvedla mluvčí ČIŽP Simona Cigánková.

Firma I.L.C. s inspektory nespolupracovala a podle Cigánkové v těžbách pokračovala. Mluvčí připomněla, že za obdobné nezákonné těžby v severních Čechách byla firma sankcionována v prosinci 2011 pokutou 200 tisíc korun.