„Oznamovatel uvedl, že měl na zdi svého objektu tři reklamní bannery, které někdo odstranil a odnesl. Šetřením, při kterém byly zhlédnuty kamerové záznamy, byl zjištěn den a čas, kdy k demontáži došlo. Na záznamu jsou rovněž zachyceny osoby, které bannery odstranily a odnesly,“ uvedl operační strážníků. Oznamovatel se poté šel poradit s firmou, zda o odstranění bannerů ví.