Strážníci městské policie ho tam hodlali dopravit, jelikož zjistili, že muž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen za stejnou trestnou činnost. Po vyzvání k nástupu do služebního vozidla výtečník kladl aktivní odpor, k jehož překonání bylo použito donucovacích prostředků a byla mu nasazena pouta.

Republikoví policisté pak na služebně zjistili, že muži skončila doba podmíněného odsouzení. Muž byl pak převezen k podání vysvětlení na služebnu městské policie.

Po skončení výslechu byl pachatel na vlastní žádost převezen do nemocnice, aby lékař vyloučil zranění při použití donucovacích prostředků. Během zákroku pachateli nevznikla žádná zdravotní újma.