Odpoledne se od dveří domu ozvalo klepání. Venku byly dvě ženy, které údajně měly zájem o staré železo složené na pozemku, a vylákaly manžele ven. Majitel domu neměl o služby žen zájem a oba manželé se snažili dotěrné dvojice zbavit, čemuž ženy bránily vkládáním nohou mezi dveře.

Obě ženy pak přestaly dorážet a šly před dům, kde se k nim přidala ještě třetí – ta vyšla od stodoly. Když se šestasedmdesátiletá obyvatelka domu vracela dovnitř, tak se málem srazila se čtvrtou ženou, která vyšla z chodby. Ta překvapené paní suše sdělila, že prý hledala toaletu a rychle odešla.

Celá návštěva trvala asi deset minut. Pak ale manželé zjistili, že jim z ložnice zmizelo skoro 95 tisíc korun.

(lm, man)