Když hlídka ženu z Chrudimi oslovila, ta odpovídala velmi zmateně a nesouvisle. Postupně si ale muži zákona ze střípků informací poskládali, že dotyčná trpí psychickými problémy, se kterými se léči, nemá ale léky. Dále žena uvedla, že se necítí dobře a nedokáže ovládat svoje jednání ani chování.

Strážníci proto přivolali rychlou záchranou službu. Lékaři je po příjezdu požádali, aby ještě provedli dechovou zkoušku, která byla negativní. Zmatenou ženu si zdravotníci převzali a odvezli ji do nemocnice. Tím však případ ještě nebyl uzavřený.

Strážci pořádku totiž věděli, že dotyčná je matkou zhruba tříletého dítěte, o nějž měli oprávněné obavy. Zastavili se proto i v místě jejího bydliště, kde jim soused prozradil, že bydlí sama. Pracovníci OSPOD při MěÚ Chrudim strážníkům posléze potvrdili, že tříletý syn je v současné době v péči otce a spolu už nežijí.

O hospitalizaci zmatené ženy v nemocnici posléze muži zákona informovali její matku.(lv)