Vlnovník révový napadá především listy a květenství. První příznaky na listech lze zaznamenat brzy po rašení. Na horní straně listové čepele se objeví nádorkovité vyvýšeniny. Zpočátku jsou zelené, ale později se mohou zbarvovat do žlutohnědé nebo červené, v závislosti na odrůdě.

Benefit pro nové předplatitele:
e-kniha Zázračné Česko v PDF podobě
(v případě koupi předplatného na 3 a 12 měsíců)

Na spodní straně nádorků se objevuje plstnatý povlak. Právě podle jeho vzhledu vznikl název plstnatost. Příznaky jsou podobné jako u peronospory, ale v jejím případě je mycelium bílé a listová čepel je rovná, nedeformovaná. Při velmi silném napadení vlnovníkem může být poškozené i květenství, někdy až totálně.

Extrémně silné napadení může vést k tomu, že se výrazně deformují listy a postupně usychají, stejně tak květenství. Obvykle bývají napadené bazální listy. Nejsou plošně poškozené celé keře, nýbrž většinou pouze několik letorostů, listů nebo květenství.

Vlnovník révový přezimuje nejčastěji pod šupinami zimních oček. Po rašení révy velmi rychle napadá mladé listy a začíná sát na spodní straně listové čepele. Vývojový cyklus během vegetace se odehrává v plstnatém povlaku, v něm vlnovník klade rovněž vajíčka. V srpnu se stěhuje do zimních oček a připravuje se na přezimování. V té době proto mohou být ve vinici poškozené některé listy, avšak nevýznamně.

Hálčivec révový napadá především listy a letorosty. Ty rostou zakrněle, mají zkrácená internodia, listy se neúplně vyvíjejí. Při silném napadení zůstávají velmi malé a ohýbají se lžícovitě nahoru. Při slabším napadení jsou sice větší, ale přesto jsou nenormálně zprohýbané. Při pohledu na list proti světlu lze rozeznat bílá místa nabodnutí od škůdce. Při dalším růstu mohou vznikat v místech nabodnutí trhliny a listy se mohou trhat.

Kadeřavost se však nejvýrazněji projevuje na letorostech, které mají zakrnělý růst a krátká internodia. Malé a deformované jsou také listy. Ani zde se však hálčivec nevyskytuje plošně, na révovém keři mohou být poškozené pouze některé letorosty. Patrně největší škody způsobuje na sazenicích, jejichž letorosty mohou růst zakrnělé a „odrůstání“ je třeba podpořit závlahou a dostatečnou výživou.

Samičí forma hálčivce přezimuje většinou pod šupinami zimních oček nebo v trhlinách kůry na přechodu jednoletého a dvouletého dřeva. Na starém dřevě se vyskytuje méně. Poměrně brzy na jaře se roztoči přesunují na rašící révu.

Z tohoto pohledu je velmi nebezpečná populace přezimující v zimních očkách; ta okamžitě napadá rašící letorost. Samice hálčivce se začínají připravovat na přezimování v srpnu, kdy se stěhují do zimních oček, která začínají dřevnatět, a do trhlin v borce.

Napadení révy plstnatostí i kadeřavostí sice snižuje výnos, ale poškození listové plochy není tak výrazné, aby se to negativně projevilo na kvalitě hroznů.

Ekologická ochrana révy vinné spočívá ve využití dravého roztoče Typlodromus pyri. Lze také použít sirnaté přípravky, například Kumulus WG, a to ve fenofázích, kdy jsou očka nalitá, ale nejsou viditelné zelené části, až do stadia vlny v zimním očku, kdy jsou vlnaté hnědě lemované vlásky v očku dobře patrné. Tyto přípravky správně působí jen při minimální teplotě 15 °C. Ve fázi růstu letorostů už je ochrana neúčinná.

Je nutné, aby zahrádkáři věnovali pozornost novým révovým sazenicím, jež by mohly být poškozeny nejvýrazněji. Na zahrádkách je také možné poškozené listy otrhat, a tím rozmnožování roztočů omezit.

Časopis Receptář je nejstarší a nejprodávanější český hobby magazín na našem trhu. Pravidelně svým čtenářům nabízí spoustu tipů a nápadů z nejrůznějších oblastí zájmu, které mohou pomoci vyřešit každodenní činnosti.

Časopis můžeme považovat za oblíbené fórum kutilů a zahrádkářů, kde si všichni mohou vyměňovat rady, inspiraci, nápady z oblasti zahrádkářství, kutilství v dílně a v domácnosti, vaření, zdraví nebo chovatelství.

Těšit se můžete na poradenské rubriky renomovaných odborníků ze všech uvedených oblastí, ale i vysoce odborné články. Nezapomíná se ani na novinky v pracovních postupech, materiálech a výrobcích.

Autor: Erika Široká