Dnes představujeme prvňáčky ze Základní školy v Bojanově, jejichž třídní učitelkou je Pavlína Chytrá.Zdroj: Deník / Romana Netolická

Prvňáci ze ZŠ v Bojanově

Příště představíme prvňáčky ze školy v Morašicích

Dnes představujeme prvňáčky ze Základní školy v Bojanově, jejichž třídní učitelkou je Pavlína Chytrá. Letošní školní rok dětem začal v pondělí 2. září. Přišly za doprovodu rodičů a užily si slavnostní chvíli. Teď už jsou to ostřílení školáci, kteří se postupně seznamují s chodem školní budovy a zvládají základy učení. Kromě povinností, které z docházky vyplývají, si mohou vybrat z dlouhé řady zájmových kroužků ty, které je zajímají . Ve venkovském prostředí plní škola funkci jakéhosi zázemí pro sportovní a kulturní vyžití. Má tak obrovský podíl na veřejném životě obce Bojanov. V budově školy se pořádají různé kurzy a zájmové útvary pro děti i dospělé a různé kulturní a společenské akce.


Základní škola má v Bojanově dlouholetou tradici. Roku 1349 zde byla založena fara, v níž byla umístěna i místní škola. Ta roku 1760 přesídlila do obecní radnice. V roce 1932 se obec Bojanov konečně dočkala své vlastní měšťanské školy. Na její výstavbu věnovala obec Bojanov přes 1 000 000 korun. Na stavbě se podílely i zdejší firmy: Truhlářství Františka Michka a Zámečnictví Josefa Horníka. Zřizovatelem byla obec Bojanov. Roku 1938 byla měšťanská škola změněna na měšťanskou újezdní školu. Obce Bojanov, Seč, Kovářov, Bezděkov, Prosíčka, Nové Lhotice, Liboměřice, Petříkovice, Rtenín, Mezisvětí a Spáleniště byly povinovány posílat své děti do školy v Bojanově. V roce 1978 došlo ke sloučení s málotřídní školou v Licibořicích, což znamenalo nárůst žáků. Naopak 1.9. 1990 byla otevřena škola v Seči (2. stupeň), a tím žáků v Bojanově ubylo.
Větší rekonstrukce se škola dočkala v roce 1993. Školní budova dostala novou střechu a omítku. Ve školním roce 1999 – 2000 byla škola vybavena plynovými kotli a v roce 2002 počítačovou učebnou a internetem. O rok později vyrostlo na prostranství za školou hřiště na míčové hry a tenisový kurt. V roce 2007 byla rekonstruována školní kuchyně a jídelna.