Nejvíce těchto nemovitostí se nachází v Jihomoravském a dále ve Středočeském kraji, které jsou vysoko nad průměrem. „Kdo na seznamu najde své jméno, měl by se o majetek urychleně přihlásit a připravit se na doložení vlastnictví,“ doporučil advokát ze společnosti BDO Lukáš Regec.

Nejasnosti ve vlastnictví pocházejí ještě z dob před rokem 1989, kdy se řádně neevidoval katastr nemovitosti. V padesátých letech byla dokonce evidence vlastnictví nemovitostí ve veřejném registru na nějakou dobu úplně zrušena.

Do deseti let vzroste cena nemovitostí o sto procent. S takovým závěrem přišel se svým týmem investor Libor Váka. Spolu s tím poroste i poptávka po nájemním bydlení, která bude tlačit ceny nájmů vzhůru.
Ceny nemovitostí v Česku výrazně porostou. Až na dvojnásobek, míní investor

Stát se proto rozhodl nejasnosti vyřešit a v roce 2014 stanovil desetiletou lhůtu, během níž má být evidence uvedena do pořádku. Od té doby se ÚZSVM podařilo vyřešit záležitosti týkající se přes 57 tisíc nemovitostí a zahájit řešení u dalších bez mála sto tisíc nemovitostí.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádně odborně a časově náročnou činnost, je to vynikající výsledek,“ pochválila své kolegy mluvčí úřadu.

Původní majitelé většinou již nežijí

Nejčastějším výsledkem práce úředníků bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, protože vlastník už nežije. Takto se mu například podařilo vypátrat, že spolumajitelem jednoho zemědělského pozemku v Rohatci u Hodonína byl vyznamenaný hrdina a místní rodák Pavel Bureš, který v roce 1942 zahynul ve službách kanadského královského letectva. Dědicové následně museli doklad o úmrtí získat u příslušného úřadu v Kanadě.

„Úřad se zaměřuje ve velké míře na nemovitosti, které komplikují městům a obcím jejich rozvoj, například při budování potřebné infrastruktury. V posledních dvou letech se proaktivně zaměřuje na stavby, a to speciálně na ty, kde má vlastník evidován trvalý pobyt,“ doplnila Tesařová.

Ilustrační snímek
Mít vlastní byt? ČR je druhou nejméně dostupnou zemí v Evropě pro koupi bydlení

S blížícím se koncem desetileté lhůty úřad zaznamenává větší zájem lidí o tuto agendu. Je ovšem pravda, že v naprosté většině případů dohledávání vlastníka je iniciátorem.

K nejkomplikovanějším případům patří nemovitosti, u nichž chybí v katastru nemovitostí jakékoliv údaje o vlastníkovi. Takové případy však tvoří jen necelá tři procenta z celkového počtu položek.

Zbývá jen čtvrt roku

Případní majitelé tedy mají už jen zhruba čtvrt roku, aby se ke nemovitostem přihlásili. V opačném případě propadnou státu. Tesařová předpokládá, že se bude jednat o desítky tisíc nemovitostí. Pak je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nejprve nabídne jiným státním institucím, jako jsou Lesy České republiky, Státní pozemkový úřad nebo státní podniky Povodí.

„Pokud instituce neprojeví o majetek zájem, budeme pro něj hledat definitivního vlastníka mimo stát,“ dodala mluvčí Tesařová.

Jak dohledat nemovitost

• Je třeba začít v místě, kde pozemek leží. Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků najdete na adrese www.uzsvm.cz/seznam-niv.

• Shromážděte doklady, které svědčí ve prospěch vašeho vlastnictví. Na územním pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) poradí, které dokumenty je potřeba nalézt. Jedná se například o rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, rozhodnutí o dědických řízeních, kupní smlouvy, směnné smlouvy nebo výpisy z dřívějších pozemkových evidencí.

• Potřebné doklady je možné najít v archivech, na obecních úřadech a matrikách.

• Svědčí-li zápis v katastru nemovitostí pro vlastnictví již nežijících lidí, je jedním z nezbytných kroků pravomocně ukončené dědické řízení. Pokud v něm nemovitosti nebyly zahrnuty, je třeba zahájit dodatečné projednání dědictví.

• Pokud katastrální úřad neuzná předložené listiny za dostatečné nebo vůbec nejsou k dispozici, lze se obrátit na soud s žalobou na určení vlastnictví. Kvůli složitosti případů ÚZSVM v takových případech doporučuje k podání žaloby přizvat advokáta.

• O nemovitosti je možné se přihlásit nejpozději do 31. 12. 2023. Po tomto datu by případný vlastnický nárok musel být prokázán pouze pravomocným rozhodnutím soudu.