„Já si pochopitelně pro korunu nepůjdu, pojišťovna o ni nepřijde, ale náklady, které s tím měla, byly mnohem větší,“ dodala seniorka. Pojišťovna jí ale korunu zaslat musela. „My se s tím potýkáme už léta. Zatímco v 1., 2. a 3. čtvrtletí musíme vyplatit částky přesahující 50 korun, v posledním čtvrtletí to jsou veškeré přeplatky, byť jde o korunu či dvě. Ukládá nám to zákon o veřejném zdravotním pojištění,“ řekla Deníku mluvčí ZP MV Hana Kadečková.

Dodala, že stejně musejí postupovat všechny ostatní pojišťovny v zemi. Proto doporučují svým klientům převod na bankovní účet. Zvláště u lidí vyššího věku je to ale někdy problém a částka se musí posílat složenkou.

Roušky a respirátory by měly být označeny příslušnou certifikací.
Jak bezpečně nakupovat respirátory: u výrobku je potřeba ověřit několik věcí

„Myslím, že by se měla stanovit nějaká minimální částka, od které by se peníze posílaly. Nevím, jaké jsou na složenku náklady, ale od nich by se mělo vše odvíjet, aby markantně nepřevyšovaly zaslanou částku. Samozřejmě ale vzhledem k tomu, že jde o seniory, by ta minimální částka neměla být vysoká, řekněme 30 korun, to už je pro staršího člověka nezanedbatelná částka,“ domnívá se důchodkyně z Klatovska.

Minimálně 200 korun

Není jediná, kdo současný stav kritizuje, a tak by se situace mohla změnit. „V rámci novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která je v současné době projednávána v Poslanecké sněmovně, a to ve 2. čtení, je předmětný nedostatek aktuální právní úpravy řešen,“ potvrdila Deníku mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Jízda na elektrokole
Máte čipované elektrokolo? Nejspíš budete potřebovat řidičák

Dodala, že v důvodové zprávě, kterou se mění dosavadní úprava, se navrhuje zvýšení částky, do níž se překročený limit doplatků čtvrtletně nevyplácí, a to na 200 korun. Podle současného znění již náklady na administraci vysoce převyšují částku 50 korun, která se pojištěnci vyplácí.

„Finanční prostředky, které nejsou zúčtovány pojištěnci kvartálně, mu budou zároveň nově poslány až tehdy, kdy celková částka i s doplatky z minulých období přesáhne 200 korun, a nikoliv vždy po skončení kalendářního roku. I zde totiž docházelo k absurdním situacím, kdy zdravotní pojišťovny vyplácely částky např. ve výši 5 korun poštovními poukázkami s mnohem vyššími náklady,“ citovala Peterová. Pokud bude novela přijata, očekává se její účinnost od 1. 1. 2022.