Jak se od 1. září změní pravidla pro topení v rodinných domech?
V platnost vstoupí zákaz provozování kotlů 1. a 2. emisní třídy, tedy zařízení na pevná paliva spalující například uhlí nebo koks. Nově by se rodinné domy měly vytápět zejména biomasou, tepelným čerpadlem anebo plynovými kotli.

Proč úředníci omezení zavedli?
Změnu přinesl nový zákon o ochraně ovzduší, který schválil parlament již v roce 2012. Spalování zejména uhlí ve starých neekologických kotlích přináší zdravotní rizika. Zejména v malých obcích trýznil v zimě obyvatele dým z komínů obsahující prachové částice a další škodlivé látky.

Proč ke změně dojde právě 1. září 2024? 
Při schvalování zákona se počítalo s desetiletou lhůtou začátku jeho platnosti, aby se novým podmínkám stihli přizpůsobit všichni, na něž nová povinnost dopadla. S pomocí takzvaných kotlíkových dotací i další státní pomoci si tedy podle původních plánů měli majitelé rodinných domů pořídit nové kotle do září roku 2022. Vzhledem k energetické krizi způsobené vpádem Ruska na Ukrajinu ale vláda termín platnosti zákona pro rodinné domy posunula ještě o další dva roky. Ostatní uživatelé topných zařízení, například provozovatelé restaurací, penzionů nebo zařízení služeb, ale přísnější podmínky musí splňovat již od původně stanoveného termínu v září 2022.

close info Zdroj: Deník zoom_in Nebude termín zákazu starých kotlů kvůli nedokončeným výměnám ještě opět posunut?
Rozhodně ne. „V současnosti již ministerstvo životního prostředí nevidí důvody pro další posun termínu a proto jej nepřipravuje,“ řekla mluvčí resortu Veronika Krejčí.

Jsou na změnu pravidel připraveny všechny domácnosti?
Ještě zdaleka nejsou. Podle aktuálních odhadů stále zbývá vyměnit staré kotle za nové ve zhruba 150 tisících českých domácností. Odborníci doporučují, aby lidé výměnu nenechávali na poslední chvíli a zavolali svému topenáři co nejdříve.

Co hrozí těm, kteří si kotel nevymění?
Může se jim to výrazně prodražit. Za provozování zastaralého typu kotle totiž mohou dostat pokutu až do výše 50 tisíc korun, a to opakovaně.

Jaký typ vytápění se domácnostem nejvíce vyplatí?
V nových domech s podlahovým vytápěním a malou tepelnou ztrátou se nejvíce vyplatí tepelné čerpadlo. Po zkušenostech minulých let s nejistými dodávkami ruského plynu znalci doporučují, aby se lidé nespoléhali na jediný zdroj tepla. Vhodnou cestou může být kupříkladu tepelné čerpadlo a k němu alespoň menší lokální zdroj na biomasu.

Kam se mohou pro radu obrátit lidé, kteří si kotel stále ještě nenechali vyměnit?
Bezplatné poradenství nabízejí například Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) garantovaná ministerstvem průmyslu a obchodu. Odborníci v nich zájemcům pomohou vybrat vhodný způsob vytápění, doporučí jim na míru vhodný dotační program a pomohou s podáním žádosti o dotaci. Nejbližší poradce ve svém okolí zájemci snadno najdou na webové stránce https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS.

Jaké dotace mohou majitelé rodinných domů na výměnu kotle získat?
Z programu Nová zelená úsporám mohou na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva 1. a 2. třídy, kotlů na topné oleje a lokálních topidel (kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu nebo tepelné čerpadlo, a také na výměnu plynových kotlů starších než 20 let nebo elektrického vytápění za tepelné čerpadlo získat dotaci až 140 000 korun.

Do kdy bude možné o dotace na výměnu kotle žádat?
Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) lze podle aktuálních pravidel možné žádat až do 31. srpna. „Nedoporučujeme podání žádosti o podporu odkládat,“ prohlásil Hladík. Kdo si o dotaci včas zažádá, neměl by být pokutován. „Ze strany úřadu bude možné přivřít oči a s přihlédnutím k podané žádosti o dotace vyřešit situaci i bez udělení sankce uložením nápravného opatření – tedy nevyhovující kotel do určitého data díky dotaci vyměnit,“ připustil Hladík. Kdo o dotaci nechce žádat, měl by již od září mít nový kotel alespoň objednaný a být schopen to kontrolorům doložit.

Kolika domácnostem již dotace pomohly k novému kotli?
Podle mluvčí ministerstva životního prostředí Veroniky Krejčí bylo s využitím dotací od tohoto resortu vyměněno asi 115 tisíc nejstarších kotlů a na dotacích na jejich výměnu úřad vyplatil přes 13 miliard korun.

Jak budou obce kontrolovat, zda lidé topí v povoleném kotli?
Kontroly budou v působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Pokud budou mít opakované důvodné podezření, že je tepelný zdroj provozován v rozporu se zákonem, budou moci kotel zkontrolovat. Jeho majitel bude povinen úředníkům umožnit vstup kvůli kontrole, přesto pro ně kvůli právu na nedotknutelnost obydlí může být omezena řadou různých podmínek.