Skutečnost je jiná. Právě stabilní množství holubů dokazuje, že chrudimský recept zabírá. Ptáci totiž nalézají v ulicích celoročně dostatek potravy, domy a věže jim rovněž poskytují dostatek prostoru ke hnízdění. Holubi jsou při hledání útočiště velice vynalézaví a navíc mívají až třikrát do roka po dvou či třech mladých. Počet ptáků by se tedy bez regulace rychle vyhoupl nad únosnou mez.

Odstřel i odchyt

„Jedním ze způsobů regulace jsou odstřely v uzavřených prostorách. Vloni v létě proběhl odstřel v půdních prostorách kostela Nanebevzetí Panny Marie na Resselově náměstí. Během července bylo odstřeleno téměř 500 holubů. Tato regulace byla zopakována také na konci roku, tehdy bylo odstřeleno asi 300 kusů. Pokud nám arciděkanství nadále umožní přístup do kostela, budeme regulace v půdním prostoru provádět i letos,“ uvádí Kateřina Mrózková z chrudimského městského úřadu.

„Další možností je odchyt holubů do klecí umístěných na budovách. Odchyt se provádí v zimě, tehdy holubi nenajdou tak snadno potravu a dají se nalákat do klecí na kukuřici. Tento odchyt je v současnosti prováděn na budově Komerční banky, na silu ve sladovnách a také v půdním prostoru domu čísla popisného 7 v Havlíčkově ulici, kde se v posledních měsících začalo objevovat velké hejno holubů a majitel umožnil přístup do objektu. Další odchytové zařízení je opět v půdním prostoru kostela na náměstí,“ dodává Mrózková.

Oblohu nad Chrudimí nyní křižuje přibližně 1500 až 2000 holubů. „Toto množství se po několik let příliš nezvyšuje ani nesnižuje,“ doplňuje Ivo Rychnovský, vedoucí odboru životního prostředí chrudimského městského úřadu. „Úplné vyhubení ptáků není reálné. Důkazem je to, že s podobným problémem se po desítky let potýkají v mnoha dalších českých i zahraničních městech,“ dodává Ivo Rychnovský.

Podle internetové Wikipedie je Holub domácí (Columba livia f. domestica) domes­tikovaná forma holuba skalního, chovaný pro maso nebo pro zábavu (z estetických důvodů nebo kvůli holubí poště). Zdivočelí domácí holubi žijí ve velkých hejnech ve městech a jsou považování za škůdce, protože svým trusem znečišťují a poškozují kamenné prvky budov a sochy, můžou i roznášet nemoci.