„Stávající prostor neplní funkci odpočinkového místa, nemá zajištěn bezbariérový přístup a veřejnost jej využívá minimálně. Projekt tyto nedostatky řeší s ohledem na obyvatele, žáky škol i turisty. Také proto jsme jeho realizaci podpořili,“ říká Roman Línek.

Samotná rekonstrukce klášterních zahrad se sanací ohradních zdí, obnovou zeleně i části Rozária přinese nové dispoziční uspořádání prostor určených pro herní a společenské aktivity, ale také relaxaci. Rekonstrukce čeká také na městský turistický okruh Zlatá stezka, jenž změní uspořádání.

Projekt za necelých čtyřiadvacet milionů korun, jehož evropská dotace dosahuje téměř devatenácti milionů korun, bude zahájen 1. dubna příštího roku, s dokončením se počítá v listopadu roku 2010.