O zakázku v Lázeňské ulici se ucházely celkem čtyři firmy, vítěz nabídl cenu ve výši 1,953 milionu korun. Ke zborcení hradeb došlo počátkem února, kdy majitelsousedního pozemku vykopal hlubokou jámu v blízkosti hradeb.

Ihned po uvolnění žulových kvádrů a zeminy instaloval do otvoru dřevěnou stěnu a další záchranné práce zadala poté radnice odborné stavební firmě. Ta zeď zajistila výdřevou i lešením, jež dosud zabraňovalo dalšímu uvolňování kamenů a zeminy.