„Lůžka tohoto typu v Pardubickém kraji zcela chybí,” uvedla radní pro zdravotnictví Markéta Tauberová. Pro nemocnici se stala výstavba oddělení jednoznačnou prioritou. „Zřízením lůžek získá nemocnice novou kapacitu, která by měla zlepšit i její ekonomickou bilanci. Náklady, jež vzniknou navýšením počtu o jednoho lékaře a 15 nezdravotnických pracovníků, budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění,” dodává radní Tauberová.

„Nejbližší jednotka DIP v Městci Králové nedisponuje dostatečnou lůžkovou kapacitou pro zbylé kraje České republiky. Z toho důvodu je stabilizovaným pacientům, závislým na umělé plicní ventilaci, poskytována akutní resuscitační péče na ARO nad rámec průměrné ošetřovací doby, stanovené pojišťovnou. Tím je zároveň omezena lůžková kapacita resuscitačních lůžek pro akutní stavy, případně jsou pacienti překládáni na lůžka léčeben dlouhodobě nemocných, kde v krátkém čase umírají,“ doplňuje ředitel chrudimské nemocnice Vojtěch Němeček. Ekonomická zátěž na jedno lůžko dlouhodobé intenzivní péče je proti lůžku ARO podle zahraničních údajů i údajů z nemocnice v pražském Motole přibližně o 40 procent nižší,“ dodává ředitel Němeček. Na DIP navazuje péče DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče). Nemocnice má nasmlouváno s VZP deset těchto lůžek, od dubna provozuje prvních šest. Jsou určena pacientům, kteří už nevyžadují přístrojovou podporu dýchání, ale vyžadují zvýšenou ošetřovatelskou péči.