Přesně jak slíbili, tak udělali. Ve městě se uplynulou sobotu uskutečnila shromáždění a mítinky dvou zcela názorově odlišných skupin. Do Nového Bydžova na jedné straně přijelo na pět set členů a příznivců Dělnické strany sociální spravedlosti (DSSS) a na straně druhé přibližně dvě stě jejich odpůrců. To vše pod dohledem zhruba dvou stovek policistů, mimo jiné na koních, těžkooděnců, také dopravních policistů či kriminalistů.
Jak nám včera dopoledne potvrdila mluvčí policie Královéhradeckého kraje Ivana Ježková, zraněni tu byli tři lidé. První utrpěl drobné zhmožděniny při zásahu policie, když neuposlechl jejich výzvu a neopustil trasu průvodu nahlášenou DSSS. Druhý byl cizinec, který si pohmoždil kotník, když seskaval z jedné zídky, aby měl o všech akcích přehled. Třetí upadl do bezvědomí, když ho s dvojicí romských aktivistů po skončených mítincích a pochodech v ulicích Bydžova napadlo třináct stoupenců DSSS. „Zraněný byl převezen do nemocnice, kde se podrobil vyšetření. Byl z nemocnice propuštěn a sám se policii přihlásil, aby mohl vypovídat,“ uvedla Ježková.

Jak dodala, policií bylo zadrženo všech třináct útočníků z řad extremistů a budou se zodpovídat z trestného činu výtržnictví. Podle Ivany Ježkové se celý případ dál vyšetřuje a je možné, že padnou i další obvinění. V noci po rušné sobotě byl v Novém Bydžově klid. Policie ukončila všechna připravená bezpečnostní opatření sobotní dvaadvacátou hodinou, kdy z města odjely poslední hlídky pořádkové policie .

Mezitím na Masarykově náměstí v Novém Bydžově již od sobotního rána postávaly hloučky zvědavců, které se od policistů či dalších lidí snažily zjistit, co se vlastně bude dít. Úsměv z tváře jim zřejmě jako mnohým jiným zmizel brzy ze rtů. Byla to jen otázka minut.

Předseda DSSS Tomáš Vandas děkuje všem, kteří „se nebáli a měli odvahu na Masarykovo náměstí přijít“, říká a končí sobotní shromáždění a pochod.
Jenže do sympatizantů a členů DSSS jako by v tom okamžiku po rozpuštění akce někdo nalil novou sílu. Nabírají dech a hlavně krok. Zhruba jedna – dvě stovky z nich běží z náměstí Revoluční ulicí směrem ke svým odpůrcům. Ještě štěstí, že těžkooděnci a za nimi i policisté na koních jsou stále v pohotovosti. Nic nenechávají náhodě, vše nad městem sleduje i vrtulník. Jen „v mlejnici“ příznivců DSSS uvízli i ti, kteří by tu nyní nejraději nebyli. „Ježíš, kam se máme před prchajícími příznivci pravice schovat?“ Mnozí míří do výklenků obchodů a vchodů domů, chrání se před koleny i lokty těch, kteří utíkají od kordonu policistů. „Co by se stalo, kdyby někdo na ulici upadl?“ ptám se v duchu. Některým lidem i mně se dlouho třesou ruce. Tohle jsme tedy opravdu zatím nezažili.

Dokonce se k těžkooděncům pár příznivců vrací a začínají padat otázky i odpovědi najednou: „Koho bráníš? Vždyť ti snížili plat. Kdybys mohl, tak odhodíš vše, co máš na sobě, a půjdeš s námi.“ Cíl? Podle nich obyčejný: Pusťte nás…

DSSS zatím rozesílá e–mail: „Jménem DSSS chci poděkovat Policii České republiky za profesionální přístup při dnešním mítinku a pochodu členů a sympatizantů naší strany v Novém Bydžově. Musím ocenit, že byla dodržena trasa naplánovaného pochodu a snahy o jeho narušení byly zcela v souladu se zákonem eliminovány.“

Ptali jsme se v ulicích Bydžova
ANKETA: Je v Bydžově bezpečno? Myslíte, že demonstrace a mítinky něco vyřeší?

Jaroslav Šubr
Nový Bydžov

Upřímně řečeno ne. Očekávali jsme, že se bude víc hovořit o problemech Romů. Ministr Radek John tvrdil, že se u nás od ledna nic nestalo. Ale on tu nežije a neví, že kam jsme dřív chodili pěšky, teď raději jezdíme autem. Abychom děti pustili samotné do kroužků, o tom raději ani nemluvím.

Michal Hladík
Nový Bydžov

Ne, a o bezpečnosti se tu nedá hovořit. Chvíli byl klid, když tu byla bezpečnostní agentura, ale jakmile odešla, znovu se situace zhoršila. To není řešení. Chceme normálně žít každý den, nejen o víkendech. I když bydlíme jen kousek od školy, do kroužků děti raději vodíme. Máme strach.

Radek Šubr
Nový Bydžov

Myslím, že shromáždění měla být radikálnější, víc upozornit na potíže místních. Je to tu o strach. Kdyby tu nebyl jeden z podnikatelů, který do města nalákal na sliby Romy, ale pak je nesplnil, bylo by tu líp. Padne odpoledne a z Byd〜žova se pravidelně stává mrtvé město. Jen nezapomeňte napsat: fandím starostovi.

Petr Kaizr
Nový Bydžov

No, jedna změna k dobrému. Aspoň dneska můžeme na lavičkách na náměstí sedět bez obav my. Ale jinak si myslím, že zvýšený počet policistů nebyl a není ve městě poznat. Pokřikování po lidech a výtržnosti jsou na denním pořádku. Myslel jsem si, že dnešní shromáždění situaci pročistí, ale to se nestalo.

Věk na prezidenta mám, řekl předseda DSSS Tomáš Vandas
„Chceme upozornit na vzniklé problémy. Netýká se to přece pouze Nového Bydžova. Podle nás by měly právo, pořádek a spravedlnost platit stejnou měrou pro všechny bez rozdílu a barvy pleti,“ řekl mimo jiné předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas na sobotním mítinku v Novém Bydžově. „Vandas na Hrad,“ znělo v jednu chvíli zdejším Masarykovým náměstím. „Věk na funkci prezidenta mám, jen jsem zatím neseděl ve vězení,“ řekl s určitou nadsázkou. Vzápětí připomněl, že by lidé neměli zapomínat na účast ve volbách. „Vždy radím, aby lidé neseděli u piva a nestěžovali si na politiky, ale šli k volbám. Je to o lidech. My bychom byli schopni dokázat, že důvěra v politiku a práva nejsou prázdnými pojmy,“ dodal. K otázce imgrantů vysvětloval: „Nechci se dožit toho, že se u nás budou bourat kostely a stavět mešity. Že se z nás stane menšina. Máme své tradice, své předky, kteří mnohé dokázali. Jsme předkům povinni, abychom naše tradice udrželi, abychom se nevzdávali toho dobrého z naší historie,“ uvedl. „Nestojíme ani o to, aby nám Brusel určoval, čím máme svítit, a předkládal nám další pravidla, co smíme nebo nesmíme,“ řekl.

(pov)

Michael Kocáb vzkázal: „Na hrubý pytel, hrubá záplata“
Na demonstraci přijel v ranních hodinách spolu s Džamilou Stehlíkovou i Michael Kocáb, aby společně, občansky a morálně, podpořili romskou menšinu z Nového Bydžova. „ Důvod mé návštěvy je jasný, zatím jsem jezdil na všechny podobné akce v rámci České republiky jako v Ústí nad Labem či Krupce, abych sledoval jednak průběh extremistické akce a také abych se aktivně zapojil, nyní již jako místopředseda Českého Helsinského výboru, do odporu proti takovéto akci,“ přiblížil důvod své návštěvy Michael Kocáb. Jako řadový demonstrant také postával v ulici, kde se shromáždila romská menšina a členové hnutí Antifa, aby zabránili v průchodu extremistům, což nebylo v souladu se zákonem, protože Vandasovi přívrženci měli v této trase nahlášený pochod. „Je samozřejmě otázka, jakým způsobem budou odpůrci postupovat, ale je jasné, že občanský nesouhlas by měl být vyjádřen velmi rázně a kategoricky. K pochodu extremistů v inkriminované ulici se Kocáb vyjádřil poměrně jasně. „Jsem radikální, myslím si, že na hrubý pytel platí hrubá záplata“.

(jo)

Jdeme po špatné cestě, prohlásil bývalý ministr Ondřej Liška
„Pravicový extremismus v České republice už není omezen pouze na okrajové bojůvky mladých vyholených kluků, nýbrž získává prostor, a to i díky panu prezidentu Klausovi, který –jak bylo mimo jiné referováno před několika týdny prosazoval do čela ministerstva školství člověka, jenž je spojený s pravicovou extremistickou scénou. Toto jsou alarmující signály, že pravicový extremismus má podporu v těch nejvyšších politických kruzích a že už to není pouze okrajová záležitost. Druhý důvod, proč jsem přijel je, že chci ukázat existenci jiných účinnějších cest, jak pomoci lidem na okraji společnosti, aby se mohli plně integrovat a participovat na demokratické společnosti v České republice. To, co tady navrhoval místní pan starosta a jeho fórum starostů a starostek, totiž aby se postupovalo tvrdě proti lidem, kteří jsou na okraji společnosti, je falešná a špatná cesta, naopak řešení vede skrze jejich intergaci, nabídnutí pomocné ruky, spolupráci místní samosprávy s nevládními organizacemi a státem. Ta cesta vede samozřejmě dále skrze sociální začleňování, podporované bydlení, vzdělávání.“

(jo)