Územní plán definuje přesně plochy určené k zastavění, občanské vybavenosti, průmyslovému využití nebo rekreaci. V současné době je k dispozici koncept, tzn. pracovní verze územního plánu, která by měla sloužit pro veřejné projednání a další doplnění v případě změn. Vzhledem k dlouhodobé povaze této studie (10-15 let) je nutné zapracovat do plánu i nyní nerealizovatelné věci, které jsou však součástí dlouhodobého plánu rozvoje obce.

Předpokládané veřejné projednání územního plánu proběhne 23. února na OÚ v Proseči. Požadavky na změny a úpravy konceptu by měly být předány zhotoviteli do konce června. Následovat bude další fáze přípravy územního plánu označovaná jako návrh. Vydání územního plánu se očekává na konci roku 2012. Aktualizované informace k jednotlivým etapám územního plánu jsou průběžně zveřejňovány na webu www.prosec.cz