Rozhodlo o tom občanské sdružení Chrudimští patrioti, které nedávno již dvě takové akce na protest proti chybějícímu obchvatu organizovalo.

Blokáda kruhového objezdu Na Bídě se setkala u veřejnosti opakovaně s rozpornými reakcemi. Část lidí považovala pískání a pomalé přecházení přes přechod za zbytečnou „šaškárnu“, která stejně ničemu neprospěje a která prý má sloužit především ke zviditelnění hlavních aktérů akce.

Bojovněji naladění Chrudimáci se ovšem k protestům horlivě přidávali.

Na ukončení dopravních blokád teď nepanuje jednotný názor ani uvnitř samotného občanského sdružení. „Neměli bychom rezignovat na tato mírně radikální upozornění na neúnosnou situaci ve městě a spoléhat se na aktivity líných politiků. Mám za to, že periodické opakování několikaminutové blokády je nutno považovat ze strany veřejnosti za jedinou cestu k urychlení řešení. Pouze opakované informování o věci v médiích vytváří soustavný tlak na politickou reprezentaci,“ myslí si například místopředseda sdružení Pavel Pavlíček.

„Protože sdružení na uvedenou metodu rezignovalo, je tu možnost pro další skupiny, zejména mladé lidi, aby v organizování akcí samostatně pokračovali,“ vyzývá Pavlíček všechny, kterým obchvat chybí.

Proč by štafetu protestních akcí za dostavbu chrudimského obchvatu měli převzít zrovna mladí? Podle Pavla Pavlíčka ze sdružení Chrudimských patriotů právě proto, že zdraví a životy mladých lidí houstnoucí chrudimská doprava nejvíc ohrožuje.

„Já osobně se již organizace blokád účastnit nechci, ale jsem připraven, pokud bude třeba, činnost příštích organizátorů finančně podpořit, eventuálně v začátcích pomoci s ustavením skupiny. Obou minulých protestů se účastnila řada mladých lidí, kteří tak ukázali, že jim současná situace lhostejná není. A určitě jsou organizačně schopnější, než parta opatrných lidí více či méně důchodového věku,“ domnívá se Pavlíček. „Pokud se najdou lidé, kteří jsou ochotni utvořit organizační skupinu, pak je možné poslat informaci na můj e-mail: pavlicek@chrudim.cz. K dispozici jsou i webové stránky na www.obchvat.estranky.cz,“ doplňuje Pavel Pavlíček.

Zdá se ale, že i mnozí mladí Chrudimáci budou k podobným protestním akcím značně skeptičtí. „Osobně bych se za chybějící chrudimský obchvat stejným způsobem neangažoval. Myslím, že dopravní blokády pokaždé jen zbytečně naštvou řidiče, kteří ale za chybějící obchvat nemůžou. Jsou z toho jen zbytečné konflikty mezi nimi a protestujícími,“ domnívá se osmnáctiletý chrudimský student Jaroslav Zemek. „Za daleko účinnější bych považoval například vytrvalý tlak na politiky a především na poslance z našeho regionu,“ uzavírá student Zemek.

FAKTA O OBCHVATU

První plánovaný úsek Medlešice - silnice I/17 (výjezd na Hrochův Týnec) měří 6,25 km.

Součástí stavby bude mimoúrovňová křižovatka, 2 malé okružní křižovatky, 6 mostů, přivaděč do Chrudimi délky 1,5 km a přeložky silnic III. třídy o délce 4,5 km.

Úsek silnice I/17 - Slatiňany tvoří druhou etapu. Končí napojením na stávající silnici I/37 v místě odbočky do obce Kunčí.