Všechny práce musí být původní a dosud v soutěžích neobeslané.

V kategorii próza nesmí mít příspěvek více než dvanáct, minimálně šest stran formátu A4. V záhlaví uveďte název a označení žánru.
V kategorii poezie zašlete nejméně osm básní.

Soutěž je anonymní. K pracím ve čtyřech vyhotoveních přiložte zvláštní papír s názvem práce, svým jménem, adresou, datem narození a kontaktem na vás. Na zvláštní list papíru je nutné napsat souhlas s případným uveřejněním soutěžní práce. Originál zůstane uložen v archivu Obecní knihovny Proseč. Kopie se nevracejí.V každé kategorii tři nejúspěšnější autoři budou odměněni cenami. Porota má právo některou z cen neudělit, případně udělit čestné uznání. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v září v roce 2011 v Proseči.

Soutěžní práce je třeba odeslat ve čtyřech vyhotoveních, nejdéle do 28. února 2011 na adresu:

Obecní knihovna,
539 44 Proseč.


V levém rohu obálky napište heslo: Literární soutěž. Soutěžní práce lze také poslat elektronicky na e-mail: knihovna.prosec@unet.cz.

za pořadatele
Josef Krečmer

Výsledky 19. ročníku Literární soutěže
Proseč Terézy Novákové

Próza:
1. místo: cena neudělena
2. místo: V sítích babího léta – Jaromíra Slazáková,
Otrokovice
3. místo: Korálky z jeřabin – Zdena Vojtěchová, Pardubice
čestné uznání: Proměny – Jaroslava Koubová, Litomyšl

Poezie:
1. místo: cena neudělena
2. místo: Radost - Marie Kostelecká, Žďár n. Sázavou
3. místo: Za čím? Monika Ehrenbergerová, Litomyšl

čestné uznání: Sbírka básní – Barbora Kamenická,
Moravany