„Priority nového vedení kraje jsou jiné než bývalého. Musíme najít například peníze na kompenzace regulačních poplatků, zvýšení platů ve zdravotnictví,“ řekl lidovecký náměstek hejtmana Roman Línek. Navíc je podle něj lepší být opatrný vzhledem k začínající hospodářské krizi, než schválit rozpočet a pak v něm dělat velké změny.

Podle ODS je však provizorium zbytečné, působí nejistotu a podvazuje rozvoj kraje.Provizorium se sestaveno podle rozpočtu na rok 2008 a počítá jen s hrazením nejnutnějších závazků.