Přístroj jim umožní kvalitně poskytnout první pomoc v případě náhlé srdeční příhody – a to včetně podání defibrilačního výboje před příjezdem záchranky. „Zařízení za bezmála 50 tisíc korun je vyrobeno tak, že je může používat i zaškolený laik.

Defibrilátor dokonce na obsluhu česky hovoří a provádí ji tak krok za krokem celým procesem oživování a poskytování první pomoci,“ vysvětluje velitel chrudimských strážníků Josef Kudrnka.

Údaje se nikam neztratí

Defibrilátor však umí ještě víc. Zařízení například prostřednictvím nalepovacích elektrod samo vyhodnotí životní funkce „připojeného“ člověka a automaticky nastaví intenzitu potřebného elektrického výboje. Změřené hodnoty srdeční činnosti přístroj rovněž zaznamenává do protokolu. Takto pořízený záznam si po pozdějším připojení přístroje k počítači mohou prohlédnout a vyhodnotit i sami lékaři či zdravotníci.
Nákupem automatického defibrilátoru se město Chrudim zapojilo do celostátního projektu „Dejte srdci šanci“, který je zaměřen na možnost poskytnutí včasné první pomoci z rukou laiků při srdeční příhodě.