Žlučníkové obtíže anebo nezvladatelnou bolest zad až dosud lidé z Hlinska a okolí řešili v nočních hodinách návštěvou lékařské pohotovosti, která sídlí na poliklinice u nádraží. Od začátku příštího týdne si budou muset volat záchranku anebo se vydat vlastním autem do chrudimské nemocnice.

O zrušení nočních ordinanačních hodin Lékařské služby první pomoci (LSPP) v Hlinsku rozhodl Pardubický kraj v rámci plánované nové koncepce zdravotnictví. „Systém LSPP se přežil. Cílem nového řešení je sjednocení financování, kvalitnější a bezpečnější péče pohotovostních ambulantních služeb,“ vysvětluje radní pro zdravotnictví Markéta Tauberová. „Pacienti již budou mít zcela jasnou představu, na koho se v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu obrátit. Pohotovostní ambulantní služby v nemocnicích disponují potřebnou kapacitou vyšetřovacích zařízení a metod, odborným zázemím příslušného oddělení a v dosahu jsou také ústavní lékárny,“ dodává.

Podle návrhu Pardubického kraje budou lékařské pohotovosti soustředěny pouze u pěti stávajících krajských nemocnic, tedy v Pardubicích, Chrudimi, Svitavách, Litomyšli a v Ústí nad Orlicí. Na druhou stranu by měla být posílena záchranná služba. „Ačkoli tento návrh vypadá na první pohled líbivě, jeho důsledky by jednoznačně vedly ke zhoršení kvality a dostupnosti zdravotní péče pro občany okrajových částí Pardubického kraje. Záchranná služba podle stávající legislativy totiž nemá možnost předepisovat léky a poskytovat běžná ošetření, která doposud řeší právě lékaři na pohotovosti,“ reaguje na radikální změnu starostka Hlinska Magda Křivanová.

Mikroregion zaplatí polovinu nákladů

Starostka města Magda Křivanová se ostře ohradila proti původnímu záměru Pardubického kraje zrušit Lékařskou službu první pomoci v Hlinsku. Díky jednání s krajskou radní pro zdravotnictví Markétou Tauberovou bylo docíleno alespoň kompromisu. Pohotovost ve městě zůstane, ale nebude lidem k dispozici v noci. „Měli jsme společné jednání se starosty měst Králíky a Polička a předsedy příslušných mikroregionů, kteří se dostali do stejné situace jako my. kompromisní řešení, které je prozatím schváleno na první pololetí roku 2010. Pohotovost bude v Hlinsku zachována v rozsahu čtyř hodin ve všední dny a devíti hodin o víkendech a svátcích. Zrušena bude v nočních hodinách, kdy naléhavé případy zabezpečí záchranná služba. V rámci objektivity je třeba říci, že počet ošetření v nočních hodinách za poslední roky, kdy město vede podrobnou statistiku ošetřených, je skutečně nízký,“ říká Magda Křivanová.

Podmínkou Pardubického kraje pro fungování pohotovosti je spoluúčast města Hlinska a obcí mikroregionu Hlinecka na provozních nákladech, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, a to ve výši 50%. „Ačkoli považuji tuto podmínku vůči našemu regionu za nespravedlivou, rozhodli jsme se po dohodě s předsedou mikroregionu Jiřím Sochou na ni přistoupit. V opačném případě by to totiž znamenalo definitivní konec lékařské pohotovosti v Hlinsku,“ dodává starostka.

Další jednání o budoucnosti lékařské služby první pomoci v druhém největším městě Chrudimska budou pokračovat . První je naplánováno na konec tohoto týdne.