Byv několik měsíců v tomto listě kontinuálně podrobován slovem i obrazem potupě, nechtěl jsem marnotratně pomáhat svým odpůrcům nafukovat maloměstskou tiskovou bublinu, v níž mne její iniciátoři podivuhodně démonizovali a účelově stavěli do ostré konfrontace s ubohým starostou města.
Údajný spor byl dovedně uměle vytvořen, vyhýbal jsem se účasti v něm, neboť jsem zvážil, že je to nevkusné a nedůstojné. Pohrdavé mlčení je nadto mnohdy působivější než vzteklá verbální odpověď.

Odmítám roli zloducha

Dovoluji si však nyní využít nabídky královéhradeckého šéfredaktora, abych se k věci přece jen stručně vyjádřil.

S úsměvem odmítám roli zloducha, který měl podíl na neslavném volebním výsledku chrudimského představitele obce ve stranických krajských primárkách, čímž zároveň byly prý Chrudimi způsobeny milionové finanční ztráty.

S kajícností přiznávám oprávněné obavy z komunikace proložené hysterickou manipulací, zastrašováním, výhrůžkami a ironickými urážkami, jichž se někteří vlivní chrudimští straničtí činitelé nestydí použít.

Je to velice hanebné zacházení s fakty

S ostrým důrazem se ohrazuji proti nařčení o prapodivném výběru členských příspěvků, které může navozovat dojem o jakýchsi finančních machinacích. Autoři této vědomé a ničím nepodložené lži hanebně zacházejí s fakty i se čtenářstvem.

S nadějí se nyní v záležitosti možného třeba jen náznaku střetu zájmu komunálních politiků fungujících v dozorčích radách firem, v nichž město nemá majetkový podíl, obrátím na samosprávné orgány obce. Připomínám, že tato záležitost je v souladu s programovým prohlášením místní rady, že komunální volební program ODS se o členství svých zastupitelů v dozorčích radách nikde nezmiňuje a že smyslem výzvy k opuštění těchto funkcí je také vůle dopřát představitelům města více času pro práci ku prospěchu obce.

Soucítím s lidskou ubohostí těch, kteří vůči mně podnítili gradující seriálovou tiskovou kampaň, domnívám se, že rozumím jejich snaze po odstranění nepohodlných, touze po dominanci a centralizaci vlivu a moci. Zároveň přiznávám, že řada mých metod vnitrostranické činnosti mohla být v této atmosféře málo efektivní až neúčinná, přesto však tento styl přinášel v komunálních volbách opakovaně úspěch.

Nejsem překvapen, že v situaci, kdy některé výrazné postavy místního sdružení vedly k tažení proti jeho předsedovi i proti většině členů místní rady, došlo k vrchnostenskému zásahu shora a chrudimské místní sdružení zaniklo. Během mého působení v čele této organizace se podařilo aktivizovat členskou základnu pravidelnými kvartálními sněmy, přivést do ODS řadu mladých lidí, oživit činnost pokladníka, uvést v chod webové stránky místního sdružení, přijmout programové prohlášení místní rady, vyzvat radu města ke zveřejnění svého programového prohlášení, kontrolovat plnění volebního programu.

Spousta věcí se bohužel nepovedla, snad nejvíce lituji toho, že se mi nepodařilo zabránit úzké vazbě Chrudimské volby na čelné radniční představitele ODS.

Přeji představitelům nového vedení místního sdružení, jež vzniklo bleskově v průběhu dvou víkendových dnů a bez přizvání části členů chrudimského zastupitelského klubu ODS, aby měli velkou podporu a důvěru nejen uvnitř strany, ale zejména u chrudimských občanů – voličů.

Eduard Beránek