„Tím se kapacita mateřské školy zvýší o 54 míst a pro potřeby základní školy přibudou dvě nové třídy,“ zdůraznil starosta Ždírce Jan Martinec. Autorem stavby je stavební společnost B&J Holding Praha.

Samotná stavba, která trvala zhruba rok, přišla téměř na 15 milionů korun, zahrnuje v sobě projektovou dokumentaci, vlastní stavbu, vybavení tříd, výdeje a přípravy stravy, jídelnu a podobně.

Výhodou je především zvýšení kapacity mateřské školy. V současné době nabízí mateřská škola jen ve Ždírci 151 míst, dalších 21 míst je v odloučeném pracovišti ve Studenci. Navýšení počtu míst v MŠ těší především starostu Slavíkova Václava Němce, protože právě děti ze Slavíkova musela ždírecká mateřská škola z kapacitních důvodů často odmítat.

Přístavbou k pavilonu byla vybudována zároveň jídelna pro mateřskou školu s kapacitou 80 míst. Tím se významně zlepší prostředí stávající školní jídelny, která již kapacitně nepostačovala. V současnosti jsou dokončovány terénní úpravy kolem budovy. Na jaře příštího roku bude oseta tráva a doplněn inventář zahrady o hrací prvky pro potřeby dětí z mateřské školy.

„Uvedená stavba vyřeší uspokojivě problematiku prostor základní i mateřské školy na další dlouhá desetiletí,“ konstatoval starosta Martinec.