Svoz odpadu zahájili v Perálci a potažmo v Kutříně v roce 1989, první kontejnery na tříděný odpad, konkrétně na plasty a sklo, se tu objevily už o rok později. V roce 2002 k nim přibyl i kontejner pro sběr papíru, v roce 2008 pro nápojové kartony. "Nejnovější aktivitou je rozšíření počtu sběrných nádob na bílé sklo v Kutříně," prozrazuje starostka Perálce Milada Drahošová s tím, že jednu nádobu na sklo si obec pořídila z tzv. projektu nádob.

Do stejného programu se zapojilo i pouhé čtyři kilometry vzdálené město Proseč. A ta svou sběrnou síť rozšiřuje o kontejnery ve všech obvyklých komoditách. "Do Proseče jsme z projektu nádob aktuálně poslali čtyři kontejnery na papír, dva na plast a dva pro sběr skla," říká Jiří Záliš, regionální manažer EKO-KOM, a.s.

V Pardubickém kraji je možné třídit papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy a ostatní složky komunálních odpadů. Od roku 2005 je postupně v obcích a městech zaváděn sběr čirého skla do samostatných nádob. Pro třídění komunálních odpadů je v Pardubickém kraji aktuálně využíváno více než 12 tisíc barevných kontejnerů. (mab)