Důvod je podle kolujících zvěstí prostý: Nový farář je prý velmi konzervativní a odmítl, aby v kostele byla jiná produkce než církevní. Dětské vánoční písničky a koledy podle něho do svatostánku nepatří. „Takhle ale zlikviduje na Seči veškerou kulturu,“ zlobí se místní.

Naštvaný je i starosta Seče Marcel Vojtěch. „S bývalým administrátorem farnosti jsme se vždy dokázali ujednotit. Nový pan farář má jiný názor na využití kostela v rámci společenských a kulturních akcí. Za této situace se nám jako samosprávě bude těžko přesvědčovat veřejnost, aby z prostředků města byla vyčleněna náležitá finanční podpora, kterou by si tato významná památka zasloužila, a to je velká škoda,“ uvedl Vojtěch.

Podle faráře ale došlo jen k nedorozumění. „Po loňském adventním koncertě jsem požádal paní učitelku ze sboru, že bych s ní rád mluvil o mantinelech repertoáru pro příští rok. K setkání ještě nedošlo, ale Sečí se začalo šířit, že jsem koncert zakázal. Nic takového není pravda,“ uvedl farář Vrbiak.

Omezení jsou všude

Repertoáry koncertů v kostelech mají všude omezení. Základem je duchovní a vážná hudba. Častou praxí ale jsou i odlehčenější skladby, vždy by však měly nějakým způsobem odkazovat k víře. Repertoár schvalují faráři a diecéze. Skladby, které se do kostelů nehodí, například klasické lidovky nebo popové písně, pak účinkující často zařazují na závěr vystoupení, kdy se přesunou před kostel.

Podle přísného pojetí by dokonce před Vánocemi neměla být v kostelech zpívána ani většina vánočních koled – ty správně patří až přímo do období vánočních svátků. Týká se to například známé „Narodil se, Kristus Pán“. Přesto řada farářů většinu koled dovoluje, u dětských sborů obzvláště.

„Ani s koledami nemám problém. Šlo mi skutečně jen o nastavení pravidel. Jako všude jinde. V mém předchozím působišti v Hlinsku byla se sbory výborná spolupráce, taktéž předtím v Sezemicích. Na Seči ale ještě dříve, než ke komunikaci o repertoáru vůbec došlo, se rozneslo, že jsem proti všemu,“ tvrdí Vrbiak.

Dobré reference

Podotkl, že dva adventní koncerty v podání dětského a uměleckého sboru se budou v příštích týdnech konat například v kostele v Ronově nad Doubravou. Ten taktéž spadá pod Vrbiakovu farnost.

Dobré a bezproblémové zkušenosti s farářem Vrbiakem Deníku včera potvrdili hudebníci z Hlinska a rovněž tamní starosta.

„Komunikace s panem Vrbiakem byla bezproblémová, dokonce bych řekl nadstandardní,“ uvedl starosta Hlinska Miroslav Krčil.