Na počátku května zasáhla přírodní katastrofa v podobě povodní a masivních sesuvů půdy celé území provincie Badakšán. Přímo se dotkla také příslušníků 5. kontingentu ISAF-PRT, kdy byl při patrole jeden z vojáků těžce zraněn a jeden voják zemřel.

Ztráty na životech a na majetku jsou také na straně civilního obyvatelstva. „V současné době probíhá na celém území provincie vyhodnocování následků této katastrofy, do čehož je zapojena Afghánská národní policie a také příslušníci jednotek ISAF. Celou situaci ale trvale komplikuje počasí. Zejména v horských oblastech se pravidelně opakují přívalové deště, což způsobuje, že podmáčená půda nemá čas proschnout a proto se stále objevují nové sesuvy. Z tohoto důvodu jsou některá údolí a dokonce celé distrikty zcela nepřístupné,“ tisková informační důstojnice 5. kontingentu Lada Kovářová.

Jak dodává, podle informací, které prozatím poskytly patroly jednotek ISAF a místní policie, je postiženo devět z celkem 28 distriktů provincie Badakšán. „Dílčí informace mluví o nejméně 30 obětech na životech a více než 1000 postižených rodinách. Protože jsou některé oblasti nedostupné, není možno přesně určit, kolik vesnic bylo poničeno a kolik kilometrů cest je neprůjezdných,“ tvrdí Kovářová. Lidé také postupně hlásí ztráty tisíců kusů dobytka a velké škody na úrodě ze stovek hektarů obdělaných polí. „Velice drahým materiálem je v této oblasti dřevo. Lesy jako takové v této části Afghánistánu neexistují a proto ztráty několika tisíců stromů budou komplikovat proces rekonstrukce a obnovy,“ doplňuje tisková důstojnice.

Ačkoliv je obnova provincie podporována místní vládou, finance které do tohoto regionu plynou nejsou prý zdaleka dostačující. Svou pomoc nabídly také jednotky ISAF. „Německý, dánský i český kontingent ve Fajzabádu uvolnil finanční zdroje do fondu PRT určeného pro okamžitou pomoc v postižených oblastech. Z fondů ministerstva zahraničních věcí, které má k dispozici český kontingent ISAF-PRT, bylo vyčleněno 6000 USD. Tyto prostředky jsou určeny zejména na opravu mostů, cest, nákup základních potravin a příspěvky na rekonstrukci domů. Do současnosti bylo jednotkami ISAF v provincii Badakšán vynaloženo 11 tisíc USD na rekonstrukce cest, byly nakoupeny lopaty, rýče a další nářadí, do postižených oblastí je směřována potravinová pomoc v podobě mouky, oleje a pitné vody v hodnotě řádově tisíců dolarů,“ vysvětluje Kovářová.

Přesto všechno je možno očekávat, že některé oblasti budou mít největší problémy v zimním období, a to zejména z důvodu nedostatku základních potravin. Období, kdy je možno na místních horských políčkách pěstovat základní zemědělské plodiny, trvá často pouze tři až čtyři měsíce. Pokud byla tato úroda zničena již v počátku, lze očekávat druhou vlnu humanitární krize v zimních měsících.

„Katastrofa takového rozsahu by byla složitě řešitelná i v Evropě. V zaostalých podmínkách Afghánistánu je to úkol téměř nadlidský,“ hodnotí situaci náčelník oddělení Civilian Military Cooperation provinčního rekonstrukčního týmu ve Fajzabádu major Staufer (SRN).