„Na této trati  budou nasazeny moderní vlaky.  Snažíme se, aby na klíčových tratích, které navazují na koridor, bylo zajištěno  kulturnější cestování," sdělil hejtman Radko Martínek základní myšlenku, jak kraj přistupuje k modernizaci a optimalizaci dopravy v Pardubickém kraji.

Cestování po železnici patřila při cestách hejtmana také zastávka v Borové.  Se starostou Milanem Nespěšným se hejtman  domlouval, jak zlepšit stav tamního nádraží. „Osobně jsem si nástupiště  prohlédl a na místě zjistil, že nastupování do vlaků je nepohodlné a snižuje komfort cestování zejména starším a handicapovaným," konstatoval hejtman. V Borové proto slíbil, že projedná s vedením Správy a údržby železniční cesty nápravu.