Dnes na otázky odpoví „staronový“ starosta Heřmanova Městce Aleš Jiroutek.

Heřmanův Městec
Jméno: Aleš Jiroutek
Datum a místo narození: 14. 5. 1959 v Chlumci nad Cidlinou
Rodinný stav: ženatý
Původní povolání: inženýr pozemního stavitelství
Politická strana: ODS

Jaké budou vaše první kroky ve funkci starosty?
Vzhledem k tomu, že pokračuji ve své práci, tak nepotřebuji čas na rozhlížení po startovní čáře. Již minulý týden byl proto ryze pracovní, přejímka stavby Mateřské školy Jiráskova, výběrové řízení na „Regeneraci parku Bažantnice“, kontrolní den na opravě chodníku Sokolská, práce na projektu „Památky promlouvají“, příprava programu rozsvícení vánočního stromu, či jednání s náměstkem hejtmana o financování rekonstrukce komunikace Barákova a jednání o dalším ročníku festivalu alternativní kultury Sisyfos, který bude mít letos podtitul „Sousedé“.

Jaké projekty budete připravovat jako první?
První zásadní projekt pro chod města je samozřejmě rozpočet na rok 2011.

Čeká nás i dokončení územního plánu, zásadního dokumentu pro rozvoj města.

Poté budou zahájeny práce na přípravě rekonstrukce, či přestěhování radnice, odbahnění rybníku Táta, opravě komunikací a chodníků.

Důstojné zázemí by si zasloužili i naši fotbalisté. No a třešničkou na dortu by byla rekonstrukce obou náměstí se slavnostním nasvícením kašny a kostela. Nevím, zda toto přání už není spíše z říše snů.

Ve kterých projektech budete pokračovat z předchozího volebního období?

Nejprve dokončíme ty rozpracované, na které máme již schválené dotační tituly.

Čeká nás například zateplení fasád a výměna oken základní školy a základní umělecké školy, výstavba kanalizačního sběrače Barákova a Na Průhoně, již zmiňovaná regenerace parku Bažantnice, likvidace starých ekologických zátěží.

Zrekonstruovat musíme také sociální zařízení v základní škole, která se svými osmi sty žáky, je největší školou chrudimského okresu.

Který projekt z uplynulého volebního období se nejvíce povedl?
Investice jsme se snažili diverzifikovat. Pro někoho to mohly být odbahněné rybníky, zrekonstruovaný sběrný dvůr, či nové fasády zateplených školek.
Jsou i tací, kteří tvrdí, že nejlepší co město zrealizovalo je vánoční výzdoba. Pro mne to byly však jednoznačně dva projekty. Školní jídelna a multifunkční centrum. Multifunkční centrum - investice nákladnější, než před lety zrealizovaná sportovní hala. Málokdo si uvědomuje, že tato stavba byla zrealizována na rozdíl od sportovní haly, bez úvěru.

Školní jídelna zase vyřešila havarijní stav a zajistila našim dětem kulturní stravování. I tato léta odkládaná a nezbytná investice ve výši téměř třiceti miliónů se obešla bez zadlužení města.

Myslím, že se mohu s klidným svědomím ohlédnout, ale z ohlížení bolí za krkem a tak půjdu raději za dalšími výzvami.