„Protože obor obnovitelných zdrojů energie je perspektivní obor, který kromě ekologického přínosu pro celou planetu snížení produkce skleníkových plynů přinese příjmy pro investory, obce a zemědělce. Proto i naše obec připravuje ve spolupráci se soukromými subjekty dva velké projekty z oblasti obnovitelných zdrojů energie,“ uvádí Martin Novák, starosta Proseče u Skutče.

Pampeliška se staví proti biostanici

Občanské sdružení Pampeliška se proti plánované výstavbě bioplynové stanice postavila prostřednictvím petice. „Její iniciátoři požadují, aby se pozastavila realizace záměru výstavby bioplynové stanice v obci Proseč, na dobu a za účelem uspořádání veřejné diskuse o tomto záměru, respektive na dobu a za účelem případného vyhlášení a realizace místního referenda o tomto záměru. Proto bude již schválený záměr ještě jednou posouzen v zastupitelstvu a podrobně představen široké veřejnosti,“ přibližuje aktuální stav zvažované výstavby biostanice Martin Novák.

Větrné elektrárny se nezamlouvají

Obec Proseč má v plánu další projekt týkající se obnovitelných druhů energie. Jde o větrné elektrárny.

Větrných elektráren přibývá. Důvodem jsou příznivé výkupní ceny a hlavně zákonem daná garance, že tyto ceny budou pevné po dobu dvacet let od spuštění. Dalším důvodem může být možnost získání dotace. Obcím navíc provozovatelé obvykle nabízejí roční příspěvky ve výši několika desítek tisíc korun za jednu elektrárnu.

„V současnosti se dopracovávají podklady k posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Bude následovat územní a stavební řízení. Vzhledem k nesouhlasu některých občanských sdružení je v současnosti nemožné určit termín realizace. Paradoxně se odpůrci zaštiťují ochranou životního prostředí. Nynější předpisy – stavební zákon – umožňují třeba třem lidem blokovat jakýkoliv investiční záměr,“ dodává starosta Proseče.

Pokulháváme za Slovenskem

Přestože se vláda pokouší výrobce elektřiny motivovat k využívání obnovitelných zdrojů prostřednictvím dotací a jiných výhod, Česko v tomto ohledu oproti zbytku Evropské unie spíše zaostává. Zatímco v rámci celé unie pochází z obnovitelných zdrojů asi třináct procent veškeré elektřiny, v Česku je to pouze necelých pět procent.

To je téměř čtyřikrát méně než na Slovensku, s výjimkou Polska nás pak předstihují všechny sousední státy. Nejvíce využívají obnovitelných zdrojů Rakušané, kteří takto vyrobí přes šedesát procent veškeré elektřiny. Nejvýznamnějším tuzemským zdrojem obnovitelné energie jsou vodní elektrárny. Jejich potenciál je však již prakticky vyčerpán.

„Očekáváme především rozvoj využívání biomasy. Zejména v elektroenergetice, výrobě tepla i v dopravě,“ odhaduje tiskový mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar.

Česká republika by podle Evropské unie měla do roku 2020 z obnovitelných zdrojů pokrýt dvacet procent spotřebované energie. „Většina této energie by měla pocházet právě z biomasy,“ říká Kašpar. Česká republika má prý velké rezervy především v úsporách energie. „Česká ekonomika je téměř dvakrát energeticky náročnější, než je průměr starých zemí unie,“ upozorňuje Kašpar.

Příští týden bude zastupitelstvo Proseče opět projednávat záměr výstavby bioplynové stanice. Budeme kauzu dál sledovat.