„Děti mohou hravou formou a v bezpečném prostředí sdílet své pocity, obavy, zkušenosti a přání. Nejsou do ničeho tlačeny – mohou se do připravených aktivit zapojit, nebo být jen v roli pozorovatele. Důležité je, aby se ve skupině cítily dobře a měly možnost poznat, že nejsou samy, kdo prožívá něco podobného,“ vysvětluje Hana Slezáková Kadlecová z Amalthey.

Skupina je určena pro děti ve věku 6 – 12 let, které jsou vlivem rozvodu či rozchodu rodičů v obtížné a často nesrozumitelné situaci.

Od září do prosince se v prostorách organizace Amalthea v Městském parku uskuteční celkem 12 setkání. Každý týden se proškolení průvodci budou dětem věnovat 1,5 hodiny.

Program je bezplatný a je realizován ve spolupráci s organizací Dětský průvodce rozvodem z.s.

Kontakt pro přihlášky a další informace získáte na e-mailu eva.cerna@amalthea.cz nebo na telefonu 777 752 826.

„Pro přihlášení je nutný souhlas obou rodičů. Důvodem je minimalizace případných konfliktů mezi rodiči a aktivní spolupráce průvodců s rodiči a dítětem. Je možné přihlásit i sourozence,“ dodává Hana Slezáková Kadlecová.