Gynekologická ambulance se už v pátek přestěhovala do 1. patra hlavní budovy na gynekologické oddělení. Zde bude i příjem vmimopracovní době.
Příjem rodiček je v mimopracovní době přímo na porodním sále ve 4. patře. Neurologická ambulance je nyní ve3. patře hlavní budovy na vyšetřovně neurologického oddělení. Zde je i příjem nemocných vmimopracovní době.

Od pondělí je interní ambulance přesunuta do 1. patra hlavní budovy. V mimopracovní době bude interní příjem zajištěn vpřízemí v prostorách chirurgického příjmu. Kardiologická poradna primáře Pavla France bude ve 2. patře hlavní budovy vedle chirurgické JIP, kde je přechodně umístěn i ultrazvuk srdce. Přístup na tyto ambulance je po schodišti nebo výtahem po pravé straně vstupní haly.

Lipidová poradna a EKG se přesunují do přízemí vedlejší budovy naproti kardiologickým ambulancím. Přístup bude zajištěn bočním vchodem od lékárny a bočním vchodem pro dialýzu. Telefonní čísla všech ambulancí zůstávají beze změny.