Hlinsko – Počet obyvatel města se opět snížil. K 1.1.2009 mělo město celkem 10 208 obyvatel. Za posledních 20 let tak z města odešlo už více než 700 obyvatel. To je téměř stejný počet lidí, kolik má například sousední Holetín. Od konce 2. světové války město takovýto pokles nezažilo.

Až do sametové revoluce totiž město neustále rostlo, a to téměř na 1,5 násobek. Negativní trend nastal až v poslední dekádě 20. století. Od roku 1994 již Hlineckých neustále ubývá.

Výjimkou byl rok 2007, když se už už zdálo, že se trend obrátí. Přibylo téměř 30 obyvatel.Zklamáním pak byl rok loňský, kdy úbytek dále zesílil. Jaký je lék? Dostatek práce a dostupné bydlení.

Zvrátí trend investoři?

Během poslední doby projevili o Hlinsko značný zájem soukromí investoři. Plánuje se výstavba mnoha nových bytů ve vícero lokalitách. V místní části Srní rozjíždí stavbu rodinných domků hlinecká společnost Kappa Invest, na Dvořákově nábřeží chce budovat pražský Sit Art, u Prokopova rybníčku a ve Wilsonově ulici pak pardubický Adam První.

VÝVOJ POČTU OBYVATEL HLINSKA. To jsou léky pro vymírající město Hlinsko

VÝVOJ POČTU OBYVATEL HLINSKA.  To jsou léky pro vymírající město Hlinsko

Na hlineckém sídlišti by měl vyrůst nový bytový dům od brněnského EZE a v údolí Drachtinky pak dašlí od hlinecké Prestezy. Při realizaci všech jejich záměrů by tak ve městě přibylo téměř 200 nových bytů. A to je podstatný impusl pro zvrácení negativního trendu vymírání města. Nemyslíte?

ŠLI BYSTE DO HLINSKA BYDLET? HLASUJTE V ANKETĚ!

Nejen bytoví developeři však mají o město zájem. Plánuje se výstavba čtvrtého supermaketu. Zájem projevilo Tesco. Hlinecká obchodní zóna v Poličské ulici se tak dále rozroste.

Otázkou však zůstává, nakolik se ve smělých plánech investorů a v zájmu o nové bydlení projeví současná ekonomická krize. Doufejme, že minimálně.

Průmysl?

Co zbývá? Výše uvedené by mělo být impulsem pro zastupitele města. Nabídnout další parcely pro výstavbu domů za přijatelné ceny a stejnětak usilovně lákat investory do průmyslové zóny.

PRÁCE A BYDLENÍ. To jsou léky pro vymírající město Hlinsko

PRÁCE A BYDLENÍ. To jsou léky pro vymírající město Hlinsko

Kolik významných podniků vzniklo v Hlinsku v nedávné době? Když odmyslíme technické štěpění bývalého gigantu Elektro Pragy na Backer, Etu, Plastkov apod., tak prakticky žádný. Proto by i značnou pozornost zasloužilo právě přilákání nových průmyslových investic. Inspirací může být nedaleký Ždírec.
Přejme zastupitelům i všem spoluobčanům, ať se vše zdaří!

Martin Pavliš, Holetín