Je podle vašeho názoru v souvislosti se zabezpečením ochrany obyvatel vašeho města dostatečné?
Město Polička ve věci zabezpečení ochrany obyvatel koná zodpovědně. Snažíme se využít všech dostupných prostředků, především našich interních zdrojů kontaktů, pomoci státu distribuované v rámci jednotlivých krajů přes obce s rozšířenou působností, včetně našeho města a v neposlední řadě maximálně využíváme aktivitu našich organizací v sociální oblasti a též i iniciativy mnoha našich občanů a místních firem – ta nám pomohla překlenout nedostatek základních ochranných prostředků zejména v prvním týdnu krize.

Jste spokojen s tím, jak jste informován o vyvíjející se epidemiologické situaci ve vašem městě? Znáte průběžně například počty nakažených a byla by pro vás taková informace užitečná?
Celkově spokojen jsem. Informovanost je v tuto chvíli dostatečná. Mám za to, že konkrétní počty onemocněných v jednotlivých obcích je správné nezveřejňovat. Tato skutečnost se jasně prokázala v prvních dnech nouzového stavu.

Zvládá od počátku vedení státu epidemiologickou situaci správně a vytváří v obyvatelích vašeho města pocit jistoty/či bezpečí při jejím řešení?
Za vládou stojím. Zastávám názor, že v těžkých dobách je důležitá národní jednota. Politické soupeření a hašteření musí jít stranou. Ze svých zkušeností mám dobrý pocit, lidi opatření podporují a jsou vesměs disciplinovaní.

Mají lidé ve vašem městě většinově přehled o tom, které kompetence v souvislosti s řešením epidemiologické situace, řeší město, kraj či vláda? Neobrací se například lidé na radnici s požadavky, které vedení města nemůže (ze zákona) zabezpečit?
Je přirozené, že v současné situaci mnoha různých opatření se lidé často špatně orientují, nicméně i zde je úloha našeho města přispět ke správné orientaci trpělivým informováním. Důležité je, že systém se ustálil a vesměs funguje.

Koho byste v souvislosti s těmito událostmi ve vašem městě jmenovitě (organizace či jednotlivci) ocenil? Které složky města, kraje či státu fungují nejlépe?
Jsem velice potěšen spontánní reakcí našich organizací i mnoha spoluobčanů za jejich nezištný přístup být v těchto těžkých dobách prospěšný a přispět i svým dílem k co nejrychlejšímu překonání současné epidemie. Jmenovat konkrétní osoby nyní nebudu, nerad bych někoho vynechal.

Další odpovídající bude starostka České Třebové Magdaléna Peterková…